facebook

Przedstawiamy GUNPLA OPEN CONTEST, internetowy konkurs dla fanów modeli GUNPLA dla których samo składanie modeli to z mało! W tym konkursie będziesz miał możliwość stworzyć zupełnie nowy model lub zmodyfikować oryginalny model GUNPLA według swojego oryginalnego pomysłu używając, farb, akcesoriów oraz części z dowolnych zestawów modeli BANDAI-HOBBY!

Konkurs będzie trwał od 5 czerwca 2020 r. Do 1 września 2020 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie GUNDAM POLSKA (www.gundampolska.pl) 4 września 2020 r.

Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić się w trzech (3) kategoriach: początkujący, średnio-zaawansowany oraz ekspert. Każda kategoria będzie miała jednego (1) zwycięzcę, który otrzyma nagrody w postaci produktów BANDAI-HOBBY ufundowanych przez SUPERBUZZ Polska / BANDAI oraz Partnerów specjalnych.

Dodatkowo spośród wszystkich zgłoszonych prac zostanie wybrana jedna (1) dodatkowa, która będzie nagrodą specjalną pierwszej edycji G.O.C.! Laureat nagrody specjalnej G.O.C. również zostanie ogłoszony 4 września 2020 r. oraz otrzyma nagrody w postaci produktów BANDAI-HOBBY.

ILOŚĆ ZGŁOSZONYCH PRAC

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 04.09.2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY G.O.C 2020
Wypełnij ten formularz, aby wziąć udział w konkursie. Zapoznaj się z oficjalnymi zasadami.

ZWYCIĘZCY GUNPLA OPEN CONTEST 2020

?EKSPERT

Radosław Romanowski

za model ASW-G-08 Barbatos

?ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY

Dawid Domagała

za model MS – RYUGO

?NAGRODA SPECJALNA

Michał Buczkowski

za model MechaStruthio

?POCZĄTKUJĄCY

Bartosz Podemski

za model Magnum Age II

FUNDATOR NAGRÓD GŁÓWNYCH W KONKURSIE

FUNDATOR NAGRÓD DODATKOWYCH W KONKURSIE

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

REGULAMIN GOC 2020

LOKALIZACJA KONKURS
Strona internetowa GUNDAM POLSKA (www.gundampolska.pl)

OKRES KONKURSU
Od 5.06.2020 do 1.09.2020. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 4 września 2020 roku.

KRYTERIA OCENIANIA
Każde zgłoszenie zostanie nagrodzone do 30 punktów na podstawie jego malowania (10 punktów), techniki (10 punktów) i koncepcji (10 punktów).

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ
Zgłoszeń do konkursu można dokonać za pośrednictwem strony GUNDAM POLSKA – GUNPLA OPEN CONTEST: [www.gundampolska.pl/?page_id=2345]

ISTNIEJĄ 3 KATEGORIE:
1. Początkujący: wybierz tę kategorię, jeśli dopiero zaczynasz składać modele GUNPLA.
2. Średnio-zaawansowany: wybierz tę kategorię, jeśli czujesz się swobodnie w składaniu modeli i modyfikowałeś ich wygląd wcześniej.
3. Ekspert: wybierz tę kategorię, jeśli składasz i modyfikujesz modele GUNPLA od lat.

Sędziowie zastrzegają sobie prawo do zmiany wyboru kategorii uczestnika, jeśli uważają, że należy on do innej kategorii w celu utrzymania uczciwej konkurencji. Dokonując zgłoszenia, musisz przesłać 4 niezmodyfikowane zdjęcia. Zgłoszenia zawierające zmodyfikowane zdjęcia (retouch za pomocą oprogramowania graficznego) zostaną zdyskwalifikowane z konkursu.

KOMISJA OCENIAJĄCA
Modele zostaną ocenione przez sędziów z SUPERBUZZ Polska, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni 4 września.

NAGRODY
Trzej zwycięzcy (początkujący, średnio-zaawansowany i ekspert) otrzymają nagrody w postaci zestawów modeli (HG oraz MG) oraz akcesoriów (Deacals, Action Base, Option set) ufundowanych przez firmę SUPERBUZZ Polska / BANDAI.

KRYTERIA KLASYFIKACJI
– Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi mieszkać w Polsce.
– Nieletni uczestnicy muszą mieć zgodę opiekuna.

ZASADY
– Model musi zostać stworzony przy użyciu oryginalnych zestawów modeli lub akcesoriów firmy BANDAI.
– Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
– Model musi być wykonany przez uczestnika.
– Praca konkursowa może zawierać elementy dioramy jeśli jest ona niezbędną częścią motywu/koncepcji przygotowanego modelu. Nie będzie ona jednak brana pod uwagę podczas przyznawania punktacji.
– Zawodnik, który dołącza do konkursu GUNPLA OPEN CONTEST, uznaje zasady i regulamin konkursu.

ZAKAZY I WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACY KONKURSOWEJ
– Model musi zostać stworzony przy użyciu oryginalnych zestawów modeli firmy BANDAI. (Używanie nieoryginalnych i podrobionych produktów jest zabronione.)
– Prace konkursowe, opis i inne szczegóły, które są sprzeczne z wszelkimi zasadami i przepisami z tego konkursu, zostaną odrzucone z konkursu bez uprzedniego powiadomienia.
– SUPERBUZZ Polska ma prawo zdyskwalifikować zgłoszoną pracę konkursową lub usunąć zdjęcia ze strony internetowej, jeśli zgłoszenie konkursowe posiada znamiona lub może być spełniać warunki  podane poniżej.

1. Praca jest sprzeczna z moralnością lub porządkiem publicznym.
2. Praca zawierająca oszczerstwa lub wyrażenia wobec niektórych osób lub grup.
3. Praca, która naśladuje lub jest skopiowana z czyjejś pracy.

WYKORZYSTANIE PRZESŁANYCH PRAC PRZEZ SUPERBUZZ POLSKA ORAZ INNE PODMIOTY
Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na korzystanie z przesłanych materiałów wymaganych podczas zgłoszenia swojego udziału w konkursie (fotografii, opisu oraz innych materiałów wymaganych w konkursie) przez SUPERBUZZ Polska oraz inne podmioty wyznaczone przez SUPERBUZZ Polska do celów wymienionych poniżej.

1. Publikowanie na stronie GUNDAM POLSKA, innych stronach internetowych i publikacjach lub innych mediach.
2. Publikowanie w innych formach w celu promowania tego konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na edycję przesłanych zdjęć przez dostosowanie kolorów, kadrowanie, poprawianie błędów oraz modyfikację opisu zgłoszonej pracy. W celach wymienionych powyżej.

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez SUPERBUZZ Polska danych osobowych w warunkach wymienionych poniżej.

1. Zarządzanie zgłoszeniami do tego konkursu.
2.Kontaktowanie się z uczestnikami w celu weryfikacji informacji i / lub ogłoszenia zwycięzców, a także ogólnego zapytania lub korespondencji.
3. Prezentacje przesłanych prac oraz informacji o uczestnikach w celu przedstawienia zgłoszonych prac konkursowych. Nie udostępniamy danych osobowych uczestnika stronom trzecim bez zgody uczestników lub na warunkach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych oraz do wykorzystania w publikacjach i innych rzeczach wymienionych w oficjalnych zasadach.

Choose language